Net Sıfır, Zero Kavramının Binalarda Önemi

Net sıfır ifadesi tek başına enerji tüketiminden farklı olarak, CO2 başta olmak üzere sera gazlarının bütün emisyon miktarının toplamıyla ilişkilidir.

Son zamanlarda çok sıkça duymaya başladığımız kavramlardan biri de net sıfır, zero olarak kulağımıza gelmektedir.

Net sıfır nedir?

Net sıfır ifadesi tek başına enerji tüketiminden farklı olarak, CO2 başta olmak üzere sera gazlarının bütün emisyon miktarının toplamıyla ilişkilidir.

Net sıfır emisyon, Dünyanın bir bütün olarak ısınmasının durduğu noktayı belirtmekte ve hedeflemektedir.

Binalarda ve diğer süreçlerde, ürün ile ulaşım çevrede kesinlikle negatif bir etki oluşturmadığında net sıfır ya da iklim-nötr olarak değerlendirilmektedir.

İklim değişikliğini önlemek amacıyla CO2 başta olmak üzere başka sera gazı emisyon miktarlarını olabildiğince minimum seviyeye getirmek hedeflenmektedir. Bu amaca ulaşmak için ağaç sayısını artırmakla emisyon miktarının kontrol edilebilir düzeye gelineceği hesaplanmaktadır.

Net sıfır veya bir başka ifadeyle zero kavramı özellikle enerji verimliliği, enerji kimlik belgesi, bina enerji kimlik belgesi, karbon azaltılması, karbon ayak izi azaltılması konularında yeryüzüne zarar veren her şeyden kurtulmak, yararlı olanların boyutunu, miktarını artırmak şeklinde tanımlanmaktadır.

Net sıfır enerji nedir?

Net sıfır enerji kavramı binalarda enerji tüketim miktarıyla açıklanmaktadır. Enerji tüketim miktarı bir yıllık süre içinde sıfıra yaklaşan binalarda sıfır enerjili özellikten söz edilmektedir.

Net sıfır enerji, zero ya da enerji-nötr binalarda enerji tüketim miktarı sıfıra yakındır. Bu binalarda genel olarak kullanılan enerji, güneş panelleri sayesinde bina sahipleri tarafından üretilmektedir.

Net sıfır enerjili binalarda enerji performansı çok pozitif bir katkı sağlar.

Dünyada yaşanan iklim değişikliğinin önüne geçmek için ilgili hükümetler, 2050 yılı hedefiyle net sıfır, zero enerji seviyesine kavuşmayı amaçlamaktadır.

Paris Anlaşması’na uygun olarak da zero, sıfır enerjili bina yapımına yönlendirmek için bu hükümetler birlikte çalışmayı gündemine aldı.  Zero, net sıfır enerjili bina yapımı için olması gereken ayrıntıları ortaya koymuştur.

Net Sıfır Enerjili Bina Nedir?

Binalarda enerji kullanım miktarını nötr  ya da net sıfır yapabilmek amacıyla çok daha etkili, sürdürülebilir, verimli stratejileri izlemek gerekiyor.

Peki o halde net sıfır enerjili bina nedir? Bu binalarda enerji tüketimi açısından ne tür özelliklerin ve kullanım biçimlerinin olması gerekmektedir? Bu özellikler, sıfır enerji tanımı binalarda bir diğerine göre değişiklik gösteriyor mu?

Net sıfır enerjili binalarda elektrik üretimi ve tüketimi, kullanım şekilleri sadece güneş panelleri kullanılarak üretilen yenilenebilir enerji çeşidine dayanmaktadır. Zero, net sıfır enerjili binalarda geleneksel olarak tanımladığımız fosil enerji kullanımı söz konusu değildir.

Net sıfır enerjili binalarda bina sakinlerinin özel ve ortak enerji kullanımı bir yıllık süre içinde tam sıfır olarak gerçekleşmektedir. Bu rakamlar, enerji kullanım miktarının eksi seviyelere gelmiş yerel sürdürülebilir kaynaklardan sağlanan verimi içermektedir.

Enerji-nötr bina, ev, işyeri, ofis, ticaret alanı sayaçta sıfır, zero şeklinde tanımlanır.

Bir yıllık sürede bu binalarda enerji tüketimi, binanın ortak, sakinler dahil olmak üzere toplam olarak sıfırdır. Bu sıfır enerji terimine inşaat, bakım ve yıkım için kullanılan miktar da dahildir. Yani bu demektir ki bina ile inşaat yapım dönemi enerji-nötrdür.

Net Sıfır Karbon Binalar veya Karbon Nötr Binalar

Net sıfır ve karbon nötr binalarda sadece enerji kullanım miktarını minimum seviyeye indirmenin yanında karbon emisyon miktarlarını da bütünüyle dengeleme hedefi daha verimli ve sürdürülebilir bir gelecek için anlamlıdır.

Karbon nötr ve net sıfır farkı nedir?

Karbon nötr ve net sıfır kavramları çevresel olumsuz etkiyi minimum seviyeye indirmeyi hedeflemektedir. Bu ortak amaç net sıfır enerji kullanımıyla birlikte genel sera gazlarının emisyon miktarlarını da içermektedir.

Farklı bir durum olarak karbon nötr, salınan ve tutulan karbon miktarlarında denge oluşturmayı daha anlamlı bulmaktadır.

Ticari Binalarda 2050 Hedefi Net Sıfır

Net sıfır enerjili binalar, net sıfır karbon binalar veya karbon nötr binalar için yeryüzünün en büyük, en kapsamlı ve her noktaya yayılan Dünya Şirketleri ve ilgili hükümetler 2050 yılına kadar net sıfır ekonomi hedefine yönelmektedir.

Enerji-nötr hedefine ulaşmakla birlikte, 2030 yılı öncesinde CO2 emisyon miktarlarını en az yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlamaktadırlar.

Net sıfır enerji hedefine varabilmek için, mevcut ve yeni binalarda enerji tüketimiyle ilgili zorunluluklar özellikle Avrupa bütününde hükümetlerin daha sert uygulamalarını gündeme taşımıştır.

Avrupa merkezinde yer alan Hollanda ticari binalarda hastane, otel, eğitim kurumları ve evler alış, satış, kiralama veya tesliminde enerji kimlik belgesi, bina enerji kimlik belgesi sahipliliğini gerekli kılmıştır.

Bugün itibarıyla, bu enerji kimlik belgesi seviyesi için herhangi bir zorunluluk uygulaması olmasa da konuyla ilgili yaptırımların gerçeklemesine çok kısa bir zaman kaldığı bilinmektedir.

Resmi binalarda, Avrupa’da belediye gayrimenkullerinde, 250 m2 üstü resmi yapılarda enerji dönüşüm örnek olmakta, enerji kimlik belgesi görünür biçimde sergilenmek durumundadır.

Özellikle Avrupa'da binalarda sakinlerin, diğer yapılarda kullanıcıların rahatını sağlamak amacıyla en uygun iklim özelliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ofis, okul, hastane başta olmak üzere her kurum bunu amaç edinip iklimlendirme için çözüm arıyor.

Burada kritik bir ayrıntı da daha belirgin bir hale geliyor. Verimsiz enerji kullanımı, gereksiz para harcaması yapmadan optimum verimli biçimde fonksiyonelliğe sahip bina yönetim sistemi ihtiyaç haline geliyor.

İşin doğrusunu söylemek gerekirse verimsiz enerji tüketimi, kullanımı, israf nitelikte para harcamasıyla ilgili bireysel tedbir almak ve uygulamak zor olabilir. Fakat her türlü maliyet kalemlerini kontrol etmek, etkili ve verimli bina yönetim hizmetinin görevidir.

Etkili ve verimli bina yönetim hizmeti bu amaçlara uygun olarak başarıyla faaliyet gösteriyor. Bina yöneticisi, kusursuz bina yönetimi çözümü arıyor, tedbirler alıyor.

Feza bina yönetimi hizmetleri, dijital ürünleri, bu amaca uygun yapmanıza destek olmayı, daha fazla fayda sağlamanız için çalışmaktadır.

İyi Bina Yönetimi Faydaları

Başarılı bina yönetiminin faydaları binalarda kesinlikle bulunması ihtiyaç olan bilgi yönetimi, erişim yönetimi ve iklim yönetimi çerçevesinde toplanmaktadır.

1. Net ve kolay bilgi ulaşımı

Başarılı bina bilgi yönetimi sayesinde verilerinize dijital ortamda net ve kolay olarak ulaşabilirsiniz. Grafiklerden raporlara kadar bina bilgileri hakkında fikir edinirsiniz.

2. Bina süreçlerine 7/24 erişim

Binadaki önemli konular hakkında sürekli bilgi sahibi olursunuz. Bina performansını istediğiniz yer ve zamanda kontrol edebilir, her bir odanız için dilediğiniz iklimi  tercih edebilirsiniz.

3. Optimum oda ve iklim kontrolü

Sıcaklık, nem, havalandırma ve diğer değişkenlerin otomatik ya da manuel olarak en uygun biçimde ayarlanabilir. Böylece sağlıklı bir iç mekan iklimi oluşturularak sakinlerin rahat hissettikleri ve verimli iç mekan iklimi oluşturulur.

4. Bina Yönetimi Bir Binanın Değerini Artırır

Başarılı bina yönetimi bina yöneticisi ile birlikte sakinleri için de önemlidir. İyi yönetilen ve enerji kimlik belgesi, sıfır enerjili, sıfır karbon özellikle daire satıldığında daha fazla getiri sağlar.

Kolay erişilebilen bakım planları, grafikler, kat planları ve fotoğraflar mülkün değerini artırır.

5. Akıllı bina yönetimi daha fazla bilgi sağlar

Bina yönetim hizmetleri binalarda yönetimi kolaylaştırır. Bu sistemler bir cihazdan hızlı ve kolay biçimde ayarlamalar yapmanıza imkan verir. Her zaman, her yerde bilgi sahibi olursunuz. Önemli bildirimler otomatik olarak anlık bildirim veya kısa mesajlar gönderir.

6. Sürdürülebilir bina yönetimi geleceğin kendisidir

Bina yönetim sistemleri geleceğe dönük sürdürülebilir binalar sağlar. Etkin bina enerji yönetimi ve sürdürülebilir bina bakımı ile binanızın CO2 emisyonlarını azaltabilir. Karbon ayak izini en aza indirir. Maliyetleriniz zamanla önemli oranda düşer.

Teklif Al
Teklif Al